Distribucija i logistika

Terminalski traktori – tegljači (električni ili dizel), traktori za razmeštaj izmenljivih sanduka, (swap body carriers), specijalne prikolice i višenamenski telehendleri doprinose ekonomičnijem i produktivnijem obavljanju kako eksterne distribucije, tako i interne logistike. TERBERG-ovi traktori već nekoliko decenija unapređuju operacije najvećih svetskih logističara. Efikasan distributivni centar je faktički nezamisliv bez nekog od Terbergovih modela za razmeštaj: poluprikolica, izmenjivih sanduka ili specijalnih prikolica. Klijenti Terberg-a su najveća evropska i svetska imena iz sektora, spomenimo samo neke od njih: DHL, DACHSER, DB, Schenker, Gebruder Weiss i drugi.

Tergberg kamion - distribucija Guinness pivo

Tergberg kamion - distribucija Guinness pivo

Terberg DT model - niskopodni

Terberg DT model - niskopodni

Terberg Swap Body - DHL

Terberg Swap Body - DHL

Meclift - dvostruke viljuške - 8 paleta

Meclift - dvostruke viljuške - 8 paleta

Meclift - punjenje kontenera - metalni koturovi

Meclift - punjenje kontenera - metalni koturovi

Meclift - punjenje pražnjenje kontejnera

Meclift - punjenje pražnjenje kontejnera

Terberg kamion električni -  izmenjivi sanduci

Terberg kamion električni - izmenjivi sanduci

Meclift - stega za metalne koturove

Meclift - stega za metalne koturove

Terberg - Distribucijski low-entry traktor

Terberg - Distribucijski low-entry traktor

Terberg - Distribucijski niskopodni traktor

Terberg - Distribucijski niskopodni traktor

Meclift HD telehendler - viljuškar

Meclift HD telehendler - viljuškar

Terberg traktor - razmeštaj poluprikolica

Terberg traktor - razmeštaj poluprikolica

Terberg elektro traktor - distributivni centar

Terberg elektro traktor - distributivni centar

Terberg kamion - manipulacija poluprikolica

Terberg kamion - manipulacija poluprikolica

Terberg YT traktori

Terberg YT traktori