Građevinarstvo

Građevinska industrija. Prefabrikacija betona i transport betonskih elemenata u okviru proizvodnog pogona ili velikih gradilišta su mesta gde se uz korišćenje TERBERG tegljača i specijalnih prikolica, postižu značajne uštede u proizvodnom lancu. U odnosu na klasičan kamion, TERBERG tegljač / traktor na takvim mestima ima značajno manju potrošnju goriva, veću nosivost, bolje manevarske sposobnosti i veću izdržljivost. Izgradnja puteva, a naročito tunela su mesta gde specijalne verzije TERBERG kamiona imaju prednost u odnosu na konvencionalna rešenja. Dobri rezultati u praksi takođe su postignuti i pri manipulaciji rasutim teretima, odnosno kamenim agregatima na gradilištima u kombinaciji sa SEACOM kipericama od 80 tona, kao i građevinskim otpadom pri rušenjima velikih objekata.

Prefabrikovani elementi - interni transport

Prefabrikovani elementi - interni transport

Betonski elementi - transport proizvodnja

Betonski elementi - transport proizvodnja

Prefabrikovani betonski elementi - transport

Prefabrikovani betonski elementi - transport

Betonski element CRH - transport gradilište

Betonski element CRH - transport gradilište

Betonski elementi - proizvodnja transport

Betonski elementi - proizvodnja transport

Terberg TT - građevinski otpad - utovar

Terberg TT - građevinski otpad - utovar

Terberg RT - kaseta mikser

Terberg RT - kaseta mikser

Terbergr RT i Seacom 80 T kiperica

Terbergr RT i Seacom 80 T kiperica

Terberg RT i Seacom kiperica 80 tona

Terberg RT i Seacom kiperica 80 tona

Specijalni Terberg RT - rad u tunelu

Specijalni Terberg RT - rad u tunelu

Specijalni Terberg RT - tunel izgradnja

Specijalni Terberg RT - tunel izgradnja