Železnica

Kada je u pitanju železnica, od proizvoda iz našeg portfolija naročito se ističu TERBERG ZAGRO lokotraktori  i snažne GMEINDER manevarke.  TERBERG ZAGRO lokotraktor je idealan za sve industrijske koloseke. A pokazao je odlične rezultate i na javnim prugama kod najvećih evropskih železničkih operatora, bilo kao klasična manevarka bilo kao vučno vozilo kompozicije za održavanje pruge. Za specijalne ili manje zahtevne operacije na raspolaganju su i ZAGRO električne  manevarke kapaciteta vuče od 50 do 1.000 tona. Odnedavno je na raspolaganju i hibridna (dizel-električna) dvoputa manevarka kapaciteta vuče do 2.000 tona. Za operatore intermodalnih terminala sa pristupom železnici dostupna je sva oprema za pretovar robe sa voza i na voz.

Gmeinder D75 - snažne dizel manevarke 500-1000 kW

Gmeinder D75 - snažne dizel manevarke 500-1000 kW

Gmeinder D60 C - dizel manevarka industrijska

Gmeinder D60 C - dizel manevarka industrijska

Terberg Zagro - lokotraktor 2.800 t

Terberg Zagro - lokotraktor 2.800 t

Terberg Zagro lokotraktor - intermodalni terminal

Terberg Zagro lokotraktor - intermodalni terminal

Terberg Zagro - spasilačko vozilo

Terberg Zagro - spasilačko vozilo

Terberg Zagro manevarka - radionica

Terberg Zagro manevarka - radionica

Zagro - električna manevarka

Zagro - električna manevarka

Zagro - električna manevarka -  E maxi

Zagro - električna manevarka - E maxi

Zagro - električna manevarka - E maxi Vario

Zagro - električna manevarka - E maxi Vario