Isporučene 3 hidraulične grabilice klijentu Luka Bar

Isporuka 3 hidraulične grabilice kupcu Luka Bar A.D. za pretovar gustih rasutih tereta u teškim uslovima rada.