Kontejnerski špediteri

Meclift kontejnerski špediteri, omogućavaju brz i efikasan način za prebacivanje kontejnera na većim udaljenostima. Naročito u okviru luka i velikih intermodalnih terminala. Kontejnerski špediter, priključuje se na Terberg tegljače što omogućava  visok stepen bezbednosti u radu. Meclift kontejnerski špediteri mogu se koristiti za manipulaciju kontejnerima veličine od 20 do 45 stopa.