Teški kamioni

GINAF Trucks sa sedištem u Veneendalu, Holandija, je specijalizovana za proizvodnju teških off road kamiona za otvorene kopove, odnosno za rudnike, kamenolome i područja gde se izvode veliki infrastrukturni projekti. Odnosno gde su robusnost i pouzdanost uz niske troškove održavanja na prvom mestu.
Pored teških kamiona GINAF u okviru svoje linije GINAF DURABLE, proizvodi i potpuno električne kamione. GINAF električni kamioni su pre svega namenjeni za poslove distribucije u okviru velikih gradova i aerodroma. Pošto pozitivno utiču na smanjenje buke i emisije štetnih gasova.