Terberg tegljači

TERBERG, holandska firma u porodičnom vlasništvu je više od 40 godina svetski lider u proizvodnji terminalskih traktora – tegljača. Terberg traktorski tegljači sa pratećom opremom nalaze primenu faktički u svim privrednim aktivnostima. Distribucija, logistika, intermodalni terminali, luke i aerodromi, prevashodno se upošljavaju traktorski tegljači iz YT (Yard Tractor), BC (Body Carrier) i DT (Low Entry) serija kao i RT serije (RoRo). Građevinarstvo i upravljanje otpadom, prevashodno su u upotrebi traktori iz TT serije i Specijalni. Metalska industrija, rudarstvo i specijalni projekti, prevashodno se upotrebljavaju traktori iz RT serije i Specijalni. Železnica i industrijski koloseci velikih privrednih subjekata, u upotrebi je RR serija. Važno je istaći da iako je osnovna konfiguracija standardizovana, faktički svaki Terberg traktor – kamion se posebno izrađuje za poznatog kupca. Iz paleta motora, menjača i osovina se bira ono što najviše odgovara potrebama kupca. Takođe mogu se birati i komponente sa kojima vaši serviseri imaju iskustva u radu.